09/2006 - Inwestycja wdrożenia produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego... >>więcej

01/2007 - Przygotowania do realizacji niezbędnych inwestycji proekologicznych

10/2007 - Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Odlewni Żeliwa

Sukcesywna modernizacja Zakładu Odlewni Żeliwa