Polityka jakości

Przedsiębiorstwo MAX Sp. z o.o. realizując kompleksowe usługi, od planowania i projektowania, budowy modeli drewnianych i styropianowych po produkcję odlewów żeliwnych wraz z ich obróbką, kieruje się szczególną dbałością o ich właściwą, tj. spełniającą oczekiwania klienta, jakość.

Wychodzimy z założenia, że jakość nie jest efektem kontroli, ale świadomego, optymalnego zarządzania wszystkimi, realizowanymi w ramach prowadzonej działalności, procesami, a w szczególności procesami zasadniczymi tj. świadczenia usług projektowych oraz produkcyjnym. Ścisły nadzór nad przebiegiem ich poszczególnych etapów, zwieńczony kontrolą końcową, gwarantuje pełną satysfakcję naszych kontrahentów.

Osiągamy to dzięki:
  • Wdrażaniu najlepszych dostępnych wzorców oraz standardów pracy i jej organizacji;
  • Stałemu kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji naszych pracowników;
  • Promowaniu właściwej jakości pracy, kształtując tym samym w zakładzie postawę poczucia odpowiedzialności w tym zakresie;
  • Utrzymywaniu ścisłych partnerskich relacji z klientami poprzez pełną współpracę z nimi;
  • Współpracy wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami materiałów i usług;
  • Udoskonalaniu stosowanych oraz wdrażaniu nowych technik i technologii.