WDROŻENIE PRODUKCJI ODLEWÓW Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO

W chwili obecnej jesteśmy w trakcie wdrażania w naszym Zakładzie Odlewni Żeliwa w Nysie produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego.

Realizacja niniejszej inwestycji została objęta współfinansowaniem Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006 Działanie 2.3.

Planowany termin uruchomienia produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego: Czerwiec 2008